Kasulikku lugemist

Hooldus

Peatükkide sisu lisame peagi! Ettepanekud põhiprojektis Seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid Materjalide hooldusjuhendid Teostusjoonised Seadmete eluiga ja remonttööd Hooldusraamat

Kasutusloa dokumentatsioon

Peatükkide sisu lisame peagi! Ehitise ülevaatuse akt Ehitusprojekt Muudatusprojekt Kaetud tööde aktid Tehnilise kontrolli aktid ja katseprotokollid Tehnosüsteemide ja -võrkude teostusjoonised Ehitise mahamärkimise akt ja ehitusjärgne mõõdistus Tuleohutust tõendavad dokumendid Jäätmeõiend

Ettevalmistustööd

Lammutustööd Kui krundil on juba olemasolevad hooned ning need soovitakse ennem uue eramu ehitust lammutada, siis selleks tuleb koostada lammutusprojekt, mis vajab eraldi menetlust ehitusregistris. Korrektsetel lammutustöödel sorteeritakse korrektselt materjalid materjaliliikide kaupa (kivi, puit, metall, klaas, eterniit, papp, kipsipõhised materjalid, keskkonnaohtlikud materjalid/vedelikud) ning utiliseeritakse vastavat jäätmeluba omavatesse jäätmekäitlusettevõtetesse.   Raadamistööd Raietööde aluseks peab olema erialase pädevusega …

Ettevalmistustööd Loe lisa »

Eelarvestamine ja ehitaja valik

Ehituse omanikujärelvalve Omanikujärelvalve (OJV) ülesandeks on teostada ehitusprotsessi üle kontrolli, et ehitus toimuks vastavalt projektdokumentatsioonile. Siin peab taaskord ära märkima, et ehitusprotsessi sujuvaks toimimiseks ja kontrollitavuse tagamiseks peaksid tellitud olema kõik vajalikud projektid vähemalt põhiprojekti tasandil, et nii ehitajal kui OJV oleks ühtsed lähtematerjalid. OJV on omamoodi tagatiseks, kes tuvastab ehituskäigus tekkida võivad puudused, mis omakorda …

Eelarvestamine ja ehitaja valik Loe lisa »

Asukoha valik ja projekteerimine

Ligipääs ja ehitusõigus: Enne maa ostuotsuse tegemist tuleks esmalt välja selgitada, kas antud krundile on võimalik üldse ehitada ning kas on tagatud püsiv ja tulevast omanikku mitte piirav ligipääs. Ehitusõigust võivad piirata muu hulgas valla üldplaneering, kõikvõimalikud keskkonnaalased kitsendused (veekogud, rahvuspargid, haruldased liigid), muinsuskaitsealased piirangud, kommunikatsioonide magistraalvõrkude kaitseala kitsendused jne. Krundile ligipääsu osas tuleks tähelepanu pöörata, …

Asukoha valik ja projekteerimine Loe lisa »

Scroll to Top