Eelarvestamine ja ehitaja valik

Ehituse omanikujärelvalve

Omanikujärelvalve (OJV) ülesandeks on teostada ehitusprotsessi üle kontrolli, et ehitus toimuks vastavalt projektdokumentatsioonile. Siin peab taaskord ära märkima, et ehitusprotsessi sujuvaks toimimiseks ja kontrollitavuse tagamiseks peaksid tellitud olema kõik vajalikud projektid vähemalt põhiprojekti tasandil, et nii ehitajal kui OJV oleks ühtsed lähtematerjalid. OJV on omamoodi tagatiseks, kes tuvastab ehituskäigus tekkida võivad puudused, mis omakorda annab tellijale lisa kindlustunde ja võib ehitajat säästa hilisematest ümbertegemistöödest. OJV teenuse tellimine on enamjaolt tellija ülesanne. Kuna ehituse järelvalve teostaja peab omama vastavat pädevust, siis oleks mõistlik pädevust kontrollida (https://www.kutseregister.ee/et/kutsed/), tutvuda tema referentsidega, võimalusel küsida eelnevate objektide tellijate tagasisidet.

 

Hanke läbiviimine

Tõeliselt usaldusväärse, võrreldava ja detailse hinnapakkumise koostamiseks tuleks tellijal natukene vaeva näha. Nimelt oleks mõistlik hinnapäringu (hanke) koostamisse kaasata mõni ehitusalal pädev isik (vahel on selleks OJV), kes aitaks koostada soovitud tööde nimekirjad ja mahud vastavalt projektdokumentatsioonile (vähemalt põhiprojektid). Hankedokumentatsioon võiks sisaldada eraldi kaustas kõiki vajalikke lähtematerjale (projekteerimistingimused, detailplaneering, tehnilised tingimused, uuringud jm), hinnapakkumise tabelit koos tööde nimekirjade ja mahtudega, kogu projektdokumentatsiooni (põhiprojekt). Sellisel juhul on küllaltki lihtne hakata ehituse detailseid hinnapakkumisi erinevatelt pakkujatelt küsima ning kõik pakkumised on võrreldavad.

 

Ehitaja otsimine

Eramuehituses leitakse ehitaja enamjaolt sõprade, tuttavate, perekonnaliikmete ehk soovituste kaudu. Mis loob parema kindlustunde kui teenusega rahuloleva lähedase soovitus. Kui aga sellist soovitust võtta ei ole, siis järgmine samm on sukelduda internetiavarustesse, kus on valida sadade erinevate ehitusettevõtete vahel.

 

Ehitaja usaldusväärsuse kontroll

Nagu eelnevas punktis mainitud, siis ehitaja usaldust tõstab märgatavalt lähedase positiivne kogemus. Koduleht on reeglina ehitaja visiitkaart ning ühtteist võib sealt suhtumise kohta välja lugeda. Kodulehel tuleks tähelepanu pöörata peamiselt tehtud töödele ning kui kodulehel ei ole näiteks ettevõtte pädevusi (MTR registreeringuid) välja toodud, siis oleks soovituslik üle kontrollida, kas ehitusettevõtjal on ehitusalane MTR registreering üldse olemas (https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik). Ehitaja usaldusväärsust tõstab kindlasti, kui kodulehel on kajastatud konkreetsed inimesed, kelle poole pöörduda saab ning informatsioon eramuehituse protsessidest. Kahtlemata on ka selliseid ehitusettevõtjaid, kes teevad oma tööd korrektselt, kuid kodulehed on jäänud ajale jalgu, kuna lihtsalt ei ole kiire põhitöö tempo kõrvalt kodulehega tegeleda jõutud. Kui aga potentsiaalse ehitaja(te)ga on kontakt loodud, siis oleks mõistlik ehitaja(te)lt küsida eelnevate tellijate kontakte, et varasemate tööde osas tausta uurida (see peab loomulikult toimuma tellija nõusolekul).

 
Ehitushinda mõjutavad tegurid

Ehitushinda mõjutavateks peamisteks teguriteks on objekti kaugus suurematest keskustest (kõrgem transpordikulu ja keerukam materjalide saadavus), kommunikatsioonide kaugus eramust (kas liitumispunktid on olemas, kas tuleb rajada lokaalseid kommunikatsioone), trasside ja hoonealune pinnas (nt paepinnasesse on trasse keeruline paigaldada, turbapinnas ei sobi tavavundamendi alla), hoone ja katusekuju (mida rohkem nurkasid või katuse tasapindasid, seda kulukam), materjalide valik (siin võivad hinnad olla väga suures varieeruvuses), kommunikatsioonide valik (nt õhk-õhk soojuspumpa ei saa võrrelda maaküttega, sundventilatsiooni ei saa võrrelda värskeõhuklappidega). Tegelikkuses on ehitushinda mõjutavaid tegureid rohkelt veelgi, tänu sellele olekski mõistlik juba ennem hinnapäringute küsimist võimalikult täpne ehitushange kokku panna.

 

Ehitusleping ja lisad

Ehituslepinguks on valdavalt töövõtuleping, mida reguleerib Võlaõigusseadus. Lepingus peavad olema kajastatud: lepingu osapoolsed; lepingu objekt ja tööde teostamise tähtaeg; tööde akteerimine, üleandmine ja vastuvõtmine; tasustamise tingimused; poolte õigused ja kohustused; garantiitingimused; poolte vastutus; poolte kontaktandmed. Üldjuhul koostab ehituslepingu ehitaja (töövõtja), millele saab tellija omapoolsed täiendused sisse viia. Ehituslepingute üldlevinud lisadeks on töövõtja hinnapakkumine, ehitustööde ajagraafik, orienteeruv maksegraafik, ehitamise aluseks olev projektdokumentatsioon.

Scroll to Top