Kasutusloa dokumentatsioon

Peatükkide sisu lisame peagi!

Ehitise ülevaatuse akt
Ehitusprojekt
Muudatusprojekt
Kaetud tööde aktid
Tehnilise kontrolli aktid ja katseprotokollid
Tehnosüsteemide ja -võrkude teostusjoonised
Ehitise mahamärkimise akt ja ehitusjärgne mõõdistus
Tuleohutust tõendavad dokumendid
Jäätmeõiend
Scroll to Top