Eramuehitus

Asukoha valik ja projekteerimine

Ligipääs ja ehitusõigus: Enne maa ostuotsuse tegemist tuleks esmalt välja selgitada, kas antud krundile on võimalik üldse ehitada ning kas on tagatud püsiv ja tulevast omanikku …

Loe lisa →

Eelarvestamine ja ehitaja valik

Ehituse omanikujärelvalve Omanikujärelvalve (OJV) ülesandeks on teostada ehitusprotsessi üle kontrolli, et ehitus toimuks vastavalt projektdokumentatsioonile. Siin peab taaskord ära märkima, et ehitusprotsessi sujuvaks toimimiseks ja kontrollitavuse …

Loe lisa →

Ettevalmistustööd

Lammutustööd Kui krundil on juba olemasolevad hooned ning need soovitakse ennem uue eramu ehitust lammutada, siis selleks tuleb koostada lammutusprojekt, mis vajab eraldi menetlust ehitusregistris. Korrektsetel …

Loe lisa →

Ehitusprotsess

Peatükkide sisu lisame peagi! Vundamenditööd Hoone kandekonstruktsioonide ehitus Hoone välistööd Avatäited Hoone sisetööd Hoonesisesed kommunikatsioonid

Loe lisa →

Ehitusdokumentatsioon

Peatükkide sisu lisame peagi! Ehitustööde päevikud Kaetud tööde aktid Ehituskoosolekute protokollid Saatelehed Surveproovi aktid Teostusjoonised

Loe lisa →

Kasutusloa dokumentatsioon

Peatükkide sisu lisame peagi! Ehitise ülevaatuse akt Ehitusprojekt Muudatusprojekt Kaetud tööde aktid Tehnilise kontrolli aktid ja katseprotokollid Tehnosüsteemide ja -võrkude teostusjoonised Ehitise mahamärkimise akt ja ehitusjärgne …

Loe lisa →

Hooldus

Peatükkide sisu lisame peagi! Ettepanekud põhiprojektis Seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid Materjalide hooldusjuhendid Teostusjoonised Seadmete eluiga ja remonttööd Hooldusraamat

Loe lisa →
Scroll to Top