Eramuehitus

Asukoha valik ja projekteerimine

Ligipääs ja ehitusõigus: Enne maa ostuotsuse tegemist tuleks esmalt välja selgitada, kas antud krundile on võimalik üldse ehitada ning kas on tagatud püsiv ja tulevast omanikku ...
Loe lisa →

Eelarvestamine ja ehitaja valik

Ehituse omanikujärelvalve Omanikujärelvalve (OJV) ülesandeks on teostada ehitusprotsessi üle kontrolli, et ehitus toimuks vastavalt projektdokumentatsioonile. Siin peab taaskord ära märkima, et ehitusprotsessi sujuvaks toimimiseks ja kontrollitavuse ...
Loe lisa →

Ettevalmistustööd

Lammutustööd Kui krundil on juba olemasolevad hooned ning need soovitakse ennem uue eramu ehitust lammutada, siis selleks tuleb koostada lammutusprojekt, mis vajab eraldi menetlust ehitusregistris. Korrektsetel ...
Loe lisa →

Ehitusprotsess

Peatükkide sisu lisame peagi! Vundamenditööd Hoone kandekonstruktsioonide ehitus Hoone välistööd Avatäited Hoone sisetööd Hoonesisesed kommunikatsioonid
Loe lisa →

Ehitusdokumentatsioon

Peatükkide sisu lisame peagi! Ehitustööde päevikud Kaetud tööde aktid Ehituskoosolekute protokollid Saatelehed Surveproovi aktid Teostusjoonised
Loe lisa →

Kasutusloa dokumentatsioon

Peatükkide sisu lisame peagi! Ehitise ülevaatuse akt Ehitusprojekt Muudatusprojekt Kaetud tööde aktid Tehnilise kontrolli aktid ja katseprotokollid Tehnosüsteemide ja -võrkude teostusjoonised Ehitise mahamärkimise akt ja ehitusjärgne ...
Loe lisa →

Hooldus

Peatükkide sisu lisame peagi! Ettepanekud põhiprojektis Seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid Materjalide hooldusjuhendid Teostusjoonised Seadmete eluiga ja remonttööd Hooldusraamat
Loe lisa →
Scroll to Top